KOMC
Kosova Open Medical Club

Rr. Bulevardi Bill Clinton nr. 5
10000 Prishtinë, Kosovë

tel: 038 111 222
fax: 038/222-111

email: info@komc.org